Економија

УЈП: Платете го веднаш доспеаниот данок по ДЛД-ГДП за 2023 година и избегнете присилна наплата

Во следниот период УЈП ќе премине кон опоменување и присилна наплата на доспеаните неплатени долгови по овие основи што ќе доведе до дополнителни трошоци по основ на камата за задоцнето плаќање од 0,03% дневно и еднократна посебна такса во постапка на присилна наплата.

УЈП: Платете го веднаш доспеаниот данок по ДЛД-ГДП за 2023 година и избегнете присилна наплата

Управата за јавни приходи ги повикува сите даночни обврзници кои во законскиот рок не ја платиле даночната обврска по ДЛД-ГДП 2023, ДА ГО ПЛАТАТ СВОЈОТ ДАНОЧЕН ДОЛГ.

Согласно евиденцијата на УЈП,  4.767 даночни обврзници ја немаат платено разликата за доплата на данокот на личен доход утврдена во  Годишната даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход („ДЛД-ГДП”) за 2023 година што требаше да се плати ВО ЗАКОНСКИОТ РОК до 30.06.2024 година.

Во следниот период УЈП ќе премине кон опоменување и присилна наплата на доспеаните неплатени долгови по овие основи што ќе доведе до дополнителни трошоци по основ на камата за задоцнето плаќање од 0,03% дневно и еднократна посебна такса во постапка на присилна наплата.

За чекорите на плаќање, повеќе информации види линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/plakjanje/category/1990

ИСКОРИСТЕТЕ ГИ ЗАКОНСКИТЕ МОЖНОСТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОЛГОТ!

Ги поттикнуваме оние даночни обврзници со даночен долг над 10,000 денари кои имаат потешкотии во обезбедувањето на тековна ликвидност и платежна способност, а редовно ги исполниле другите даночни обврски, да поднесат барање за одложено плаќање http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/172.

Со следниот Калкулатор направете пресметка колкава месечната рата за отплата на долгот во постапка за одложено плаќање треба да платите, според износот на главен долг за одреден број на месечни рати:
Преземи калкулатор (прилог)

To top