Импресум

Издавач на порталот Курир

ЕМ МЕДИА ДОО
ул. „Мирче Оровчанец“ бр.25/1, кат 4/9
1000 Скопје – Центар, Република Македонија

Административен контакт

Т.: +389 2 614 18 27
Е: emmedia2009@gmail.com

Маркетинг

Дејан Донев
Т.: +389 70 223 887
Е.: donevdejan@gmail.com

Главен уредник

Љупчо Цветановски

Одговорен уредник

Предраг Кукиќ

Редакција

info@kurir.mk

Ивона Петрова Николовска
Ивана Ефремовски
Катерина Бојаџиева
Дарко Андоновски
Ристе Здравков

Сите новинари во редакцијата на Курир се членови на МАН – Македонската асоцијација на новинари.