Скопје ЈКП „Водовод“

Изградба на нова линија за фекална канализација за дел од населба Илинден

Вложувањата во комуналната инфраструктура е од стратешко значење за Општина Илинден.

Изградба на нова линија за фекална канализација за дел од населба Илинден

ЈКП „Водовод“ започна со изградба на фекална канализација на ул.9 во населба Илинден во близина на општинската зграда. Новата линија ќе биде во должина од околу 150 метри и ќе ги прифати отпадните води од околу 10 домаќинства.

Новата линија за канализација ќе биде дел од фекалната канализација припадна површина 8 Илинден.

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, направи увид во градежните работи  пришто истакна дека приоритет во работењето е подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани во Општината. Инвестирањето во комуналната инфраструктура е од огромно значење и за локалниот економски развој, како и унапредувањето и заштитата на животната средина. Вложувањата во комуналната инфраструктура е од стратешко значење за Општина Илинден.

Канализацискиот систем во Илинден припадна површина 8, во кој ќе биде поврзана новата линија,  е во должина од околу 4000 метри, и на истиот има можност да бидат опфатени околу 330 домаќинства од населено место Илинден, како и други јавни објекти со што значително ќе се подобри животната средина и квалитетот на живот.

To top