Република Интернационалната полициска асоцијација

ИПА Охрид одржа работилница за јакнење на комуникацијата меѓу глувите и наглуви лица со полициските службеници

Оваа работилница е поттик на глувите и наглуви лица кон поголема одлучност за комуникација со полициските службеници во врска со нивните проблеми и потреби од областа на безбедноста како и зголемена грижа за инклузивност на оваа категорија граѓани, стекнување основни информации за работата и начинот на функционирање на полицијата, изјави Славица Стефаноска, секретар на здружението.

ИПА Охрид одржа работилница за јакнење на комуникацијата меѓу глувите и наглуви лица со полициските службеници

Полициски службеници од СВР Охрид-припадници на Интернационалната полициска асоцијација, на отсекот за превенција и на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, на теми од областа на сообраќајот, одржаа едукативни предавања пред членови на Здружението на глуви и наглуви лица од Охрид. На едукативната работилница, прва во земјава од ваков вид, глувите и наглуви лица, како посебна и ранлива категорија учесници во сообраќајот, поблиску беа запознаени со одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата и нивните законски конкретни права и обврски како возачи на моторни возила, пешаци и велосипедисти по што, им беа презентирани неколку типизирани видео материјали на тема сообраќај.

Александар Стевоски, претседател на Здружението на глуви и наглуви лица од Охрид, како голем проблем ја нагласи отежнатата комуникација помеѓу полицаецот и глувото-наглуво лице, немањето соодветни лепенки за паркирање на нивните возила како и потребата од зголемен број на паркинг места на јавните паркинг простори во градот, наменети за овие лица.

ИПА Охрид

Оваа работилница е поттик на глувите и наглуви лица кон поголема одлучност за комуникација со полициските службеници во врска со нивните проблеми и потреби од областа на безбедноста како и зголемена грижа за инклузивност на оваа категорија граѓани, стекнување основни информации за работата и начинот на функционирање на полицијата, смета Славица Стефаноска, секретар на здружението.

– Работилницата се одржа по неодамна потпишаниот меморандум за соработка помеѓу ИПА и Здружението за глуви и наглуви лица, таа е знак за меѓусебно пријателство со цел, јакнење на комуникацијата меѓу глувите и наглуви лица со полициските службеници, воспоставување на системска меѓусебна соработка и едукација на теми од областа на безбедноста како и можност за запознавање на ИПА полициските службеници со основните одредби од знаковниот јазик и начините на комуникација на членовите на Здружението, истакна претседателот на ИПА Охрид, м-р Стефан Димоски.

Полициските службеници, одговараа на низа прашања од глувите и наглуви лица, поврзани со конкретни ситуации во сообраќајот и посебно ја нагласија потребата од совесност и внимателност како личен придонес во јакнење на сообраќајната култура и побезбеден сообраќај.

To top