Македонија МВР

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА СКОПЈЕ: Личните карти ќе се издаваат во полициските станици според местото на живеење

Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните на Скопје дека започнува со нов начин на издавање на лични карти.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА СКОПЈЕ: Личните карти ќе се издаваат во полициските станици според местото на живеење

Анализата на успешноста на доставата на лични карти на домашна адреса на граѓаните на територија на град Скопје, доведе до заклучок дека истата е нецелосна, несеопфатна и недоволно ефикасна, а истовремено го нема посакуваниот ефект и кај граѓаните и кај полициските службеници кои беа задолжени за достава.

Затоа, од понеделник, 11.03.2024г. започнува нов процес за издавање на лични карти во просториите на месно надлежните полициските станици според место на живеење на граѓанинот наведено во личната карта. Секој граѓанин, ќе може да пристапи во било кој период од денот, секој ден од неделата, со цел да си ја подигне готовата лична карта.

To top