Скопје Општина Илинден

Изградба на нова улица и пешачка патека во Јака

Градоначалникот Александар Георгиевски направи увид на почетокот од изградбата на улицата и информираше дека работните активности се одвиваат со предвидената динамика, а оваа улица е од огромно значење за жителите во овој дел на општина.

Изградба на нова улица и пешачка патека во Јака

Општина Илинден започна со изградба на уште една улица во населбата Јака, која е во рамки на програмата за Реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта Општина Илинден.

Станува збор за улицата „109“ во должина од 430 метри, а покрај изградбата и асфалтирањето оваа улица ќе добие и пешачка патека по речиси целата должина на улицата.

Градоначалникот Александар Георгиевски направи увид на почетокот од изградбата на улицата и информираше дека работните активности се одвиваат со предвидената динамика, а оваа улица е од огромно значење за жителите во овој дел на општина.

Финансиските средства се целосно обезбедени од буџетот на Општина Илинден. Со реализација на овој проект ќе се подобри патната инфраструктура на општина Илинден, ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се овозможи квалитетни услови на жителите во реализирање на нивните секојдневни активности.

To top