Македонија мвр

Тошковски во посета на ЕВР Кисела Вода

Во рамки на денешните активности министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ја посети Единицата за внатрешни работи Кисела Вода при Сектор за внатрешни работи Скопје каде одржа работен состанок со раководството.

Тошковски во посета на ЕВР Кисела Вода

На состанокот се разговараше за тековните активности и предизвици на полициските службеници од оваа Единица и беше истакнато дека покриваат големо подрачје, а се соочуваат со кадровски дефицит и слаба техничка опременост, особено во делот на моторни возила. Исто така, беше потенцирано дека објектот на оваа организациска единица не е лоциран на територија на Кисела Вода за којашто е надлежна, туку на територија на општина Центар и потребно во иднина да се размислува за изградба на нов објект кој ќе биде лоциран на посоодветно место.

Во делот на најновата мерка со која се предвиде граѓаните да ги подигаат готовите лични карти од полициските станици, од страна на командирот на ПС ОН Кисела Вода беше потенцирано дека овој процес се одвива без проблеми и на овој начин се постигнува поголема ефикасност бидејќи граѓаните можат во било кое време да дојдат во станица, а во исто време полициските службеници кои постапуваат на терен се ослободени од оваа дополнителна обврска.

To top