Македонија

Комисија за здравство на ВМРО-ДПМНЕ: Нема да дозволиме нов случај Онкологија, ќе има ревизија во сите хируршки клиники во сегментот на потрошувачка!

Нема да дозволиме нов случај Онкологија, ќе има ревизија во сите хируршки клиники во сегментот на потрошувачка, евиденција и следливост на основните средства!, велат од Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМНЕ.

Комисија за здравство на ВМРО-ДПМНЕ: Нема да дозволиме нов случај Онкологија, ќе има ревизија во сите хируршки клиники во сегментот на потрошувачка!

Нема да дозволиме нов случај Онкологија, ќе има ревизија во сите хируршки клиники во сегментот на потрошувачка, евиденција и следливост на основните средства!, велат од Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМНЕ.

ВМРО-ДПМНЕ уште пред неколку месеци предупреди на евентуални случаи “втора онкологија” согласно информациите за нерегуларности во овој сегмент.

Според објавените информации во медиумите на хируршките клиники недостасуваат основни лекови и ова претставува сериозен проблем во секојдевната работа. Исто така, согласно информациите на хируршките клиники во последниве три до четири години нема евиденција и следливост на антибиотиците и опојните дроги, како и основните средства.

Оттука се поставуваат прашањата:

1.Што се случува на хирургија со основните средства, антибиотиците и опојните дроги?

2.Дали некој води евиденција за нив или и тука како на онкологија нема евиденција кој и како ги користи?

3.Дали на хируршките клиники се води инспекција за интрахоспиталните инфекции, дали се пријавуваат и дали воопшто и кои мерки се преземени за справување со состојбата?

4.Дали се точни наводите дека опојни дроги што се наменети и треба да се користат за наши пациенти по непознати канали завршуваат на црниот пазар или во Косово?

5. Дали е точно и дека хируршката сала на Клиниката за очни болести исто така не е во функција повеќе од две недели?

Најнови вести од Македонија

To top