Економија пролетен состанок

Светската банка објави план за поддршка на земјите во обезбедување квалитетни здравствени услуги за 1,5 милијарди луѓе до 2030 година

Тој план е дел од пошироките глобални напори да се обезбеди основен стандард на грижа во текот на секоја фаза од животот на една личност, тоа е во раното детство, детството, адолесценцијата и зрелоста, објавено е на веб-страницата на Светската банка.

Светската банка објави план за поддршка на земјите во обезбедување квалитетни здравствени услуги за 1,5 милијарди луѓе до 2030 година

Групацијата на Светската банка објави амбициозен план за поддршка на земјите во обезбедувањето квалитетни, достапни здравствени услуги за 1,5 милијарди луѓе до 2030 година.

Планот беше претставен на пролетниот состанок на Меѓународниот монетарен фонд и Групацијата на Светската банка, што се одржува од 15 до 20 април во Вашингтон.

Тој план е дел од пошироките глобални напори да се обезбеди основен стандард на грижа во текот на секоја фаза од животот на една личност, тоа е во раното детство, детството, адолесценцијата и зрелоста, објавено е на веб-страницата на Светската банка.

To top