Импресум

Издавач на порталот Курир

ЕМ МЕДИА ДООЕЛ
ул. „Мирче Оровчанец“ бр.25/1, кат 4/9
1000 Скопје – Центар, Република Македонија

 

Административен контакт

Тел.: +389 2 30 90 910
Email: [email protected]

 

Маркетинг

Дејан Донев
078 407 482
[email protected]

Редакција

[email protected]

Саше Стојановски
Ивона Петрова
Ивана Ефремовски
Катерина Величковска
Матеја Петровски
Дарко Андоновски

 

Сите новинари во редакцијата на Курир се членови на МАН – Македонската асоцијација на новинари.