Импресум

Издавач на порталот Курир

ЕМ МЕДИА ДООЕЛ
„Костурски херои“ бр.38/1 кат 2/1
1000 Скопје
Македонија

 

Административен контакт

Тел.: +389 2 30 90 910
Email: [email protected]

 

Маркетинг

Дејан Донев
078 207 749
[email protected]

Редакција

[email protected]

Саше Стојановски
Ивона Петрова
Ивана Ефремовски
Катерина Величковска
Анастасија Богданоска
Емилија Колевска
Валентина Калчоски

 

Сите новинари во редакцијата на Курир се членови на МАН – Македонската асоцијација на новинари.