Импресум

Издавач на порталот Курир

ЕМ МЕДИА ДООЕЛ
„Костурски херои“ бр.38/1 кат 2/1
1000 Скопје
Македонија

 

Административен контакт

Тел.: +389 2 30 90 910
Email: emmedia2009@gmail.com

 

Маркетинг

Дејан Донев
078 207 749
donevdejan@gmail.com

Редакција

info@kurir.mk

Саше Стојановски
Ивона Петрова
Ивана Ефремовски
Катерина Величковска
Анастасија Богданоска
Емилија Колевска
Валентина Калчоски

 

Сите новинари во редакцијата на Курир се членови на МАН – Македонската асоцијација на новинари.