александар јорданоски

Пронајдени се 7 резултати на тема „александар јорданоски“
Вести

Третманот на јазикот како културно наследство во Република Македонија – показател за високиот степен на демократичност

Изразот нематеријално културно наследство (англ. intаngible cultural heritage) е меѓународен терминолошки стандард за односниот изведен генерички...