недела, 9. мај 2021. Вести денес: 134
home Скопје

Водата на овие места во општина Сарај не е исправна за пиење

Водата на овие места во општина Сарај не е исправна за пиење

Од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје известуваат дека следниве примероци на вода за пиење НЕ ОДГОВАРААТ на законските и стручни прописи на бактериолошката и физичко- хемиската анализа.

-вода за пиење-бушен бунар- чешма- двор на приватно лице -опш. Сарај, Скопје, заради зголемен вкупен број на бактерии на 22 степени Целзиус и присуство на Pseudomonas aeruginosa.

-вода за пиење-каптиран извор-чешма на двор ОУ Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на Pseudomonas spp.

-вода за пиење-каптиран извор-чешма кај горна џамија Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на Pseudomonas spp.

-вода за пиење-каптиран извор-чешма кај горно маало Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-чешма над село Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-чешма Лигата, опш. Сарај, Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на Pseudomonas spp.

-вода за пиење-каптиран извор-чешма до гробишта во село Копаница- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-чешма сред село Копаница- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-чешма сред село десно Копаница- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии, Esherichia coli, и зголемени нитрати.

-вода за пиење-копан бунар-чешма кај долна џамија Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии.

-вода за пиење-каптиран извор-чешма средно маало – десно Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-чешма кај Шабан последна лево, Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на Pseudomonas spp.

-вода за пиење-бушен бунар-чешма двор приватен Ласкарци- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии

-вода за пиење-каптиран извор-јавна чешма сред село камена- Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на Esherichia coli, и зголемен број на колонии- степен Ц.

-вода за пиење-бушен бунар-чешма двор приватен Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на калиформни бактерии и колонии на 37 степени

вода за пиење-водоводна мрежа-чешма во двор на ОУ Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемено железо.

-вода за пиење-бушен бунар-чешма во двор приватен- Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на Esherichia coli, и зголемен број на колонии- на 37 степни како и калиформни бактерии.

-вода за пиење-каптиран извор-јавна чешма на пат за село – Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемен број на Esherichia coli, и зголемен број на колонии

-вода за пиење-каптиран извор-јавна чешма на пат пред село – Радуша- опш. Сарај -Скопје, заради присуство на зголемени Хлориди, зголемена потрошувачка на Калиум перманганат, намалено PH и зголемена електроспроводливост.

Коронавирус