петок, 9. јуни 2023. Вести денес: 67
home Скопје

Општина Илинден континуирано го одржува каналските мрежи

Општина Илинден континуирано го одржува каналските мрежи

Континуирано се врши машинско и рачно чистење на отворените одводни канали што се наоѓаат на територија на општина Илинден во должина од 120 километри, а се дел од хидро мелиоративниот систем „Скопско Поле“.

Активностите, како што соопшти Општината, се во рамки на проектот на Општина Илинден, „Чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали“.

Во Кадино извршено е машинско чистење на секундарен канал Азмак во должина од 1.600 метри. Истовремено, со цел зафаќање на атмосферските води крај главната сообраќајница што води низ ова населено место ( ул. „2“, ул. „11“, локален пат Кадино-Мралино и локален пат Кадино-клучка автопат А-4) комплетно е исчистена терцијална каналска мрежа во должина 2.000 метри, при што во зависност од потребите се формирани и нови канали за одведување на атмосферските води, а се поставени и соодветни цевкасти пропусти.

Со ова, покрај обезбедувањето проточност на каналите, се заштитува инфраструктурата и се подобрува и безбедноста на сообраќајот во овој дел од општината, со што се овозможува побрза и побезбедна комуникација.

Поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа oпштина Илинден, подложен на покачување на нивото на подземните води, локалната самоуправа интензивно и континуирано работи на одржување на главните, секундарните и терцијалните одводни канали со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води.

Обезбедувањето на проточност на каналската мрежа е процес на континуирано и долгорочно системско работење, уредување, нивелирање, чистење и одржување на каналите со што се спречува настанувањето на поплави и се обезбедува подобра животна средина, која е еден од условите за квалитетен живот на населението.

Благодарејќи на редовното континуиирано одржување, каналската мрежа во општина Илинден нормално функционира прифаќајки ги водите по обилните дождови во изминатите денови, кои што создадоа проблеми во повеќе делови од државата.