сабота, 30. јули 2022. Вести денес: 45
home Скопје

ЈСП со детален распоред за возниот ред претстојниот викенд

ЈСП со детален распоред за возниот ред претстојниот викенд

Ве информираме дека претстојниов викенд (8 и 9 мај), автобусите ќе сообраќаат до 23 часот, а билетарниците ќе работат вообичаено.

Во прилог се последните термини на поаѓање пред 23 часот.

Останатиот возен ред, до наведените последни термини, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

Ве потсетуваме дека и натаму не работи Жичарницата на Водно, а не сообраќаат ниту трите линии до Средно Водно (25, 25А и 25Б), како и туристичката линија „Сити тур“.

И натаму, не важи бесплатниот превоз за возрасни лица во вторник, петок, сабота и недела.

ГРАДСКИ  ЛИНИИ – последни термини пред 23 часот во САБОТА

Линија 2              21 ч од Автокоманда                    22.30 ч од Сарај

Линија 2А           17.57 ч од Железара                     17.03 ч од Сарај

Линија 3              22 ч од Панорама                           21.15 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б           16.10 ч од Панорама                     15.10 ч од Кванташки пазар

Линија 4              21.40 ч од Хром                               21 ч од 11 Октомври

Линија 4А           16.25 ч од Усје                                  17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5              22.10 ч од Н.Лисиче                       22.10 ч од Дексион

Линија 7              21.56 ч од Г.Лисиче                        21.42 ч од Карпош 3

Линија 8              19 ч од Влае                                      19.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9              22.23 ч од Кл.центар                    21.53 ч од С.Север

Линија 12            22.10 ч од Шишево                        22.10 ч од Ск.саем

Линија 13            17 ч од К.Вода                                  16.25 ч од Железара

Линија 15            21.45 ч од Н.Лисиче                       22.30 ч од Карпош 4

Линија 15А         16.12 ч од Н.Лисиче                       17.10 ч од Карпош 4

Линија 16            21.50 ч од Пржино                          21.25 ч од Железара

Линија 17            13.05 ч од Островска                     13.45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19            22.15 ч од Карпош 4                       22.15 ч од Ш.Оризари

Линија 20            22.20 ч од Тр.центар                     22.20 ч од Ш.Оризари

Линија 21            21.30 ч од Тр.центар                     20.50 ч од Бардовци

Линија 22            22.05 ч од Тр.центар                     21.56 ч од Лепенец

Линија 22А         20.47 ч од Кл.центар                     21.45 ч од Лепенец

Линија 23            22.05 ч од Ченто                              22.05 ч од Дом на печат

Линија 24            22 ч од Припор                                22 ч од Тафталиџе 2

Линија 27            20.04 ч од Д.печат                          20.35 ч од Вардарска

Линија 35            16 ч од Н.Лисиче                             16.45 од Ст.Север

Линија 41            21.47 ч од Тр.центар                     22.09 ч од Драчево Типо

Линија 42            16.30 ч од Железара                     17.15 ч од с.Драчево до Автокоманда

Линија 45            22.30 ч од Тр.центар                     22.30 ч од Ченто

Линија 50            22 ч од Хиподром                           22 ч од Кл.центар

Линија 57            22.12 ч од Радишани                     21.42 ч од Козле

Линија 59            22.10 ч од К.бара                             21.30 ч од Карпош

Линија 65В         22.08 ч од Тр.центар                     22.08 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В         17.35 ч од Тр.центар                     17 ч од Инџиково

Линија 73            16.20 ч од Ск.Саем                         17 ч од Усје

 

ГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини пред 23 часот во НЕДЕЛА

Линија 2              21.25 ч од Автокоманда              21.40 ч од Сарај

Линија 2А           16.31 ч од Железара                     17.25 ч од Сарај

Линија 3              15.45 ч од Панорама                     15 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б           14 ч од Панорама                           13.18 ч од Кванташки пазар

Линија 4              21 ч од Хром                                     21.40 ч од 11 Октомври

Линија 4А           16.25 ч од Усје                                  17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5              22.25 ч од Н.Лисиче                       22.05 ч од Дексион

Линија 7              21.45 ч од Г.Лисиче                        22.27 ч од Карпош 3

Линија 8              17 ч од Влае                                      17.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9              22.23 ч од Кл.центар                    21.53 ч од С.Север

Линија 12            22.10 ч од Шишево                        22.10 ч од Ск.саем

Линија 15            21.35 ч од Н.Лисиче                       21.30 ч од Карпош 4

Линија 15А         17.05 ч од Н.Лисиче                       17.47 ч од Карпош 4

Линија 16            21.50 ч од Пржино                          21.25 ч од Железара

Линија 19            22.12 ч од Карпош 4                       21.48 ч од Ш.Оризари

Линија 20            22.20 ч од Тр.центар                     22.20 ч од Ш.Оризари

Линија 21            21.30 ч од Тр.центар                     22.10 ч од Бардовци

Линија 22            22.15 ч од Тр.центар                     22.15 ч од Лепенец

Линија 22А         15.03 ч од Кл.центар                     13.50 ч од Лепенец

Линија 23            22 ч од Ченто                                    22 ч од Д.печат

Линија 24            22.10 ч од Припор                          22.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27            20.04 ч од Д.печат                          20.35 ч од Вардарска

Линија 41            21.48 ч од Тр.центар                     22.01 ч од Драчево Типо

Линија 45            22.20 ч од Тр.центар                     22.20 ч од Ченто

Линија 50            22.25 ч од Хиподром                     22.25 ч од Кл.центар

Линија 57            22.10 ч од Радишани                     22 ч од Козле

Линија 59            22.10 ч од К.бара                             21.30 ч од Карпош

Линија 65В         21.41 ч од Тр.центар                     21.41 ч Стајковци

Линија 65В         15.33 ч од Тр.центар                     14.53 ч од Инџиково

 

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини пред 23 часот во САБОТА

Линија 11            21.10 ч од Тр.центар                    22 ч Рашче

Линија 11а         18 ч од Тр.центар                          19 ч Свиларе

Линија 18            21.40 ч од Тр.центар                     21.05 ч од Визбегово

Линија 31            22.40 ч од Тр.центар                     22 ч од Д.Лисиче

Линија 32            19.35 ч од Тр.центар                     18.50 ч од Љубин

Линија 33            15.05 ч од Дом на печат              14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47            22.30 ч од Тр.центар                     21.05 ч од Љубанци

Линија 47А         15.05 ч од Тр.центар                     15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51            22.30 ч од Тр.центар                     21.10 ч од Студеничани

Линија 52            22 ч од Тр.центар                           21.15 ч од Ржаничино

Линија 53            20.10 ч од Тр.центар                     21.10 ч од Кат.бања

Линија 55            20.30 ч од Тр.центар                     21.20 ч од Арачиново

Линија 56            20.55 ч од Тр.центар                     19.50 ч од Бојане

Линија 58            16.40 ч од Тр.центар                     17.20 ч од Добри дол

Линија 58а         19.10 ч од Тр.центар                     20 ч од Св.Петка

Линија 58б         20.20 ч од Тр.центар                     21 ч од Брзовец

Линија 60            20.15 ч од Тр.центар                     21 ч од Матка

Линија 61            21 ч од Тр.центар                           21.50 ч од Побожје

Линија 62            22.20 ч од Тр.центар                     21 ч од Огњанци

Линија 63            21.50 ч од Тр.центар                    21.40 ч од Мралино

Линија 63а         20 ч од Тр.центар                           21 ч од Ајватовци

Линија 65            20.25 ч од Тр.центар                     21.05 ч од Раштак

Линија 65а         19.48 ч од Тр.центар                     20.28 ч од Страчинци

Линија 66            20.10 ч од Тр.центар                     21.20 ч од Бучинци

Линија 67            21.30 ч од Тр.центар                     21.35 ч од Зелениково

Линија 68            19.50 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Сушица

Линија 70            22.30 ч од Тр.центар                     20.50 ч од Батинци

Линија 71            22.35 ч од Тр.центар                     22 ч од Бањани

Линија 74            22.30 ч од Тр.центар                     20.50 ч од Количани

Линија 81            20 ч од Тр.центар                           21 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 118         18.40 ч од Тр.центар                     19.10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160         20.45 ч од Дексион                        21.15 ч од Матка

Линија 164         21.10 ч од Волково                         21.20 ч од Кучково

Линија 165         16.35 ч од Ченто до Брњарци   16.45 ч од Брњарци до Ченто

Линија 167         21.30 ч од Зелениково до Н.Село 21.40 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180         16.30 ч од Драчево                        15.40 ч од Цветово

 

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини пред 23 часот во НЕДЕЛА

Линија 11            21.10 ч од Тр.центар                    22 ч Рашче

Линија 11а         18 ч од Тр.центар                          19 ч Свиларе

Линија 18            15.45 ч од Тр.центар                     16.15 ч од Визбегово

Линија 31            22.30 ч од Тр.центар                     21 ч од Д.Лисиче

Линија 32            16.35 ч од Тр.центар                     15.50 ч од Љубин

Линија 47            22.30 ч од Тр.центар                     21.05 ч од Љубанци

Линија 47А         15.05 ч од Тр.центар                     15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51            17 ч од Тр.центар                           17.40 ч од Студеничани

Линија 52            21.30 ч од Тр.центар                     20.30 ч од Ржаничино

Линија 53            20.10 ч од Тр.центар                     21.10 ч од Кат.бања

Линија 55            20.30 ч од Тр.центар                     21.20 ч од Арачиново

Линија 55а         15.30 ч од Тр.центар                     16.05 ч од Брњарци до Автокоманда

Линија 56            20.15 ч од Тр.центар                     21.10 ч од Бојане

Линија 58            15 ч од Тр.центар                           15.40 ч од Добри дол

Линија 58а         20.20 ч од Тр.центар                     21 ч од Св.Петка

Линија 58б         18.25 ч од Тр.центар                     19.20 ч од Брзовец

Линија 60            20.15 ч од Тр.центар                     21 ч од Матка

Линија 61            21 ч од Тр.центар                           21.50 ч од Побожје

Линија 63            21.40 ч од Тр.центар                    21.40 ч од Мралино

Линија 65            20.25 ч од Тр.центар                     21.05 ч од Раштак

Линија 65а         19.20 ч од Тр.центар                     20 ч од Страчинци

Линија 66            20.10 ч од Тр.центар                     21.20 ч од Бучинци

Линија 67            20.40 ч од Тр.центар                     19.45 ч од Зелениково

Линија 68            21.30 ч од Тр.центар                     22.40 ч од Сушица до Автокоманда

Линија 70            22.30 ч од Тр.центар                     20.50 ч од Батинци

Линија 71            22.35 ч од Тр.центар                     22 ч од Бањани

Линија 74            22.30 ч од Тр.центар                     20.50 ч од Количани

Линија 81            16 ч од Тр.центар                           17 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 160         19.05 ч од Дексион                        19.30 ч од Горна Матка

Линија 162         16 ч од Петровец                            16.15 ч од Огњанци

Линија 164         21.10 ч од Волково                         21.20 ч од Кучково

Линија 165         15.55 ч од Стајковци до Смилковци16.10 ч од Смилковци до Стајковци

Коронавирус