недела, 24. октомври 2021. Вести денес: 98
home Општини

Земјоделците да плаќаат закуп за државно земјоделско земјиште, апелираат од ПЕ на МЗШВ Куманово

Земјоделците да плаќаат закуп за државно земјоделско земјиште, апелираат од ПЕ на МЗШВ Куманово

Од Подрачната единица на МЗШВ Куманово ги повикаа земјоделците кои имаат склучено договори за закуп за државно земјоделско земјиште навреме и во целост да го плаќаат долгот кој произлегува од договорот за закуп за користење на државно земјоделско земјиште.

Оттаму нагласуваат дека согласно Законот за земјоделско земјиште и Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште содржани се одредби со кои се дефинира обврската за навремено плаќањето на закуп за државното земјиште кое го користат земјоделците, врз основа на склучени договори за закуп на државно земјоделско земјиште.

-Сакаме да ги информираме земјоделците кои имат склучено договор за закуп на државно земјоделско земјиште, дека рокот за плаќање на закуп согласно член 19, став 1, од Законот за земјоделско земјиште и согласно склучениот договор е до 31 јули во тековната за претходната година, а за постарите договори е 31 декември во тековната година-повикаа од подрачната единица. Одредбите од измените на законот направени од Законот за земјоделско земјиште, за секое задоцнето плаќање по законски утврдениот рок, предвидуват да се пресметува законска казнена камата за период од денот на плаќање до законски обврзувачкиот рок за плаќање. Покрај одредбата за пресметка на законски казнена камата, доколку не се подмири долгот во предвидениот рок за плаќање на закупот и по добивање на опомената за плаќање, со измените се предвидува и раскинување на договорот како крајна мерка, велат од Подрачната единица на МЗШВ Куманово.

Најнови вести

Локални избори 2021