петок, 30. јули 2021. Вести денес: 154
home Вести

Владата разреши 70-тина функционери, Васко Ковачевски нов директор на ЕСМ

Владата разреши 70-тина функционери, Васко Ковачевски нов директор на ЕСМ

Владата на денешната седница донесе одлука да разреши или да отповика или да препорача разрешување или отповикување на 70-тина директори на државни институции и компании и членови на совети и на управи.

На седницата, Владата донесе одлуки и за препораки до управни и надзорни одбори за избори на нови членови, па така на надзорниот одбор на Електрани на Северна Македонија (ЕСМ) му е препорачано Васко Ковачевски да биде избран за нов директор. Ковачевски е поранешен пратеник и актуелен директор на РЕК Битола. Тој доаѓа на местото на Драган Миновски.

Претходно денеска, премиерот Зоран Заев ги најави смените, а покрај ЕСМ, разрешени се директорите на МЕПСО Сашо Василевски, Македонија пат Гајур Кадриу, Клиниката за детски болести Катерина Ставриќ, Драмски театар Викторија Рангелова, МАЛМЕД Ќахил Ибраими и на Архив Кирил Петров.

Листа на разрешувања:

 • Агенција за катастар на недвижности – член на УО Ивица Михајлоски
 • Друштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес – член на НО Меџат Муртезани
 • ЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски – Ростуше – член на УО Доста Тортевска
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на НО Живка Иванова
 • Фонд за иновации и технолошки развој член на УО Дафина ГешоскаЈЗУ Здравствен дом Вевчани – член на УО Виолета Баткоска
 • ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар – член на УО Зоран Котевски
 • ЈЗУ Општа болница Велес – член на УО Филип Зафиров
 • ЈЗУ Општа болница Охрид – член на УО Катерина Лазороска Јанческа
 • Агенција за катастар на недвижности – член на УО Берат Бајрами
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ – член на УО Верда Фазлиова
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – независен член на одбор на директори Садудин Ибраими
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – член на УО Валдет Велиу
 • ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија – член на УО Авни Елези
 • ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје – член на УО Ајсел Илјази
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на УО Атула Ибраими
 • ЈП за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ Скопје – член на УО Мегди Ајдари
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица – член на УО Ристо Ангелов
 • ЈП за водостопанство Лисиче Велес – член на УО Илија Патриков
 • ЈП Службен весник на РСМ – член на НО – Јане Стојанов
 • ЈЗУ Здравствен дом Струмица – член на УО Никола Тауков
 • ЈЗУ Општа болница Струмица – член на УО Живорад Ќурчиев
 • ЈУ за деца детско одморалиште Илинден – Гостивар – член на УО Хасип Беќири
 • ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар – член на НО Шевал Нухиу
 • Национална комисија за учебници – член Исак Алили
 • ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните установи универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје – член на УО Алмир Мухареми
 • Претседател на совет на институт за акредитација на РСМ – Сумеје Селам
 • Член на УО на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ – Нусри Нуредини
 • Акционерско друштво Водостопанство на РСМ во државна сопственост – член на НО -Зунет Јусуфи
 • ЈНУ Институт за национална историја- Скопје – член на совет – Енес Селам
 • Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, „Македонија пат – Скопје“ – директор Гајур Кадриу
 • ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје – директор Злате Мехмедовиќ
 • АД МЕПСО -директор и претседател на УО, Сашо Василевски
 • АД МЕПСО – член на УО, Магдалена Чижбановска
 • АД МЕПСО – член на УО, Ненад Крстевски
 • АД МЕПСО – член на УО, Томи Божиновски
 • ЈЗУ ГАК – економски директор Ваљон Беља
 • Агенција за лекови и медицински средства, МАЛМЕД – в.д. директор Ќахил Ибраими
 • Државен инспекторат за земјоделство – в.д. директор Благој Индов
 • Државен Архив на Република Северна Македонија – директор Кирил Петров
 • ЈЗУ УК за детски болести – Скопје, директор д-р Катерина Ставриќ
 • Развојна банка на РСМ – член на Надзорниот одбор и в.д директор Кирил Колемишевски
 • Еурокомпозит – генерален директор Златко Граороски
 • НУ Драмски театар Скопје – директор Викторија Арангелова Петровска
 • ЈП за железничка инфраструктура Железници на РСМ – Скопје, директор Ирфан Асани
 • НУ, Завод за заштита на споменици на културата и музеј Охрид – директор Елеонора Новаковска
 • ЈУ Завод за рехабилитација „Бања Банско“- директор Стојанка Изова
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот – директор Вулнет Адеми
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – претседател на УО и директор Драган Миновски
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – член на УО и директор за развој на инвестиции Иван Трпески
 • Управата за безбедност и контраразузнавање директор Горан Николовски и заменик директор Ариф Асани
 • Агенција за млади и спорт -заменик директор Газменд Ристеми
 • Управа за семе и саден материјал директор Хилми Гаши
 • Управа за сигурност во железничкиот систем – в.д. директор Абдулкадир Исаки
 • Служба за просторен информативен систем директор Иљами Исејни
 • Дирекција за технолошки индустриски развојни зони – заменик директор Асип Усеини
 • Биро за јавни набавки – директор Бардул Насуфи
 • Управа за имотно правни односи Велес – директор Пандорка
 • НУ Центар за култура Марко Цепенков – Прилеп – в.д. директор Менче Караџоска
 • Царинарница Скопје – Златко Кофилоски
 • Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ – претседател Премтим Исени
 • АВРМ Велес – Трајче Бабунски
 • Геронтолошки завод 13 Ноември Скопје – директор Салија Љатиф
 • Управа за електронско здравство – в.д. директор Беким Хаљими
 • Инспекциски совет – в.д. член на совет Горан Симоновски
 • ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ – директор Шпенди Хајредин
 • Центар за социјални работи Тетово – директор Дарко Обадиќ (препорака до министер за труд и социјална политика)

Коронавирус