вторник, 19. октомври 2021. Вести денес: 0
home Вести

Седници на четири собраниски комисии

Седници на четири собраниски комисии

Во Собранието денеска седници ќе одржат комисиите за прашања на изборите и именувањата, за труд и социјална политика, за одбрана и безбедност и Законодавно-правната комисија.

На дневен ред на Комисијата за прашања на изборите и именувањата се утврдување предлог за избор на член на Судскиот совет и утврдување предлози за избор на членови на Советот на јавните обвинители. Членовите на оваа Комисија ќе разгледуваат и барања од пратеници за остварување на надоместокот за закупнина на стан, барање од поранешен пратеник за исплата на отпремнина поради заминување во пензија и иницијатива за утврдување предлог кандидат за избор на потпретседател на Собранието, поднесена од пратеничката група на Алијанса за Албанците и Алтернатива.

Членовите на Комисијата за труд и социјална политика ќе дискутираат по Предлог-одлуката за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2020 година, Предлог-законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, во прво читање. Членовите ќе дискутираат и за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита и Предлог-законот за дополнување на Законот за заштита на децата, и двата по скратена постапка и во второ читање.

На дневен ред на Комисијата за одбрана и безбедност се Предлог-законот за изменување на законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, како и измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и на Законот внатрешни работи, поднесен од група пратеници, сите во второ читање.

Законодавно-правната комисија ќе ги разгледа предлог-законските решенија кои се на дневен ред на претходните комисии.

Локални избори 2021