вторник, 21. септември 2021. Вести денес: 164
home Вести

На овие места во Македонија утре ќе се одвива теренската вакцинација

На овие места во Македонија утре ќе се одвива теренската вакцинација

Теренската вакцинација за петок 23.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:

Тетово – Шипковица, Вешала, Бродец, Лисец, Гајре, Бозовце

Гостивар – Речане, Вруток

Ресен – Дрмени, Г.Д.Перово, Лавци, Волкодери, Покрвеник, Шурленци, Прељубље, Крушје, Златари, Иабишта, Лева Река

Штип – Козјак, Аргулица, Црвулево

Свети Николе- Сарамзалино, Аџиматово

Берово – Двориште

Струга – Делогожда

Ростуше

Струмица – Банско, Баница

Неготино – Дрен, Чифлик

Пробиштип – Петршино

Кочани – Нивичани

Кичево – Грешница, Бачишта, Лешница, Речани

Битола – Ореово, Паралово, Маково, Орле, Рапеш, Брник, Зович, Старавина, Будимирци, Градешница

Охрид – Пештани, Трпејца, Љубаништа

Македонски Брод- Г.Манастирец, Д.Манастирец, Сушица, Тополница

Велес –  Д.Чичево, Г.Чичево, Подлес

Скопје – Сандево, Кучевиште, Побожје

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.

Коронавирус