петок, 27. јануари 2023. Вести денес: 34
home Вести

Македонски железници вработува осум Албанци, двајца Турци и само еден Македонец

Македонски железници вработува осум Албанци, двајца Турци и само еден Македонец

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ за вработување на 13 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за железничка инфраструктура – Железници на Македонија за следните работни места:

Кореспондент (албански), Канцеларија на директор 1 извршител

Паричен нето износ на плата: 26.074,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се: Албанец(ка)

Секретарка, Одделение за комуникации 1 извршител

Паричен нето износ на плата: 18.624,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се: Други националности

Архивар, Одделение за комуникации 1 извршител

Паричен нето износ на плата: 18.158,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се: Турчин(ка)

Раководител на одделение за внатрешна ревизија 1 извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.402,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Турчин(ка)

Помлад соработник за јавни набавки, Одделение за спроведување на постапки за јавни набавки и продажба, Сектор за јавни набавки и продажба (1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Помлад референт за јавни набавки, Одделение за спроведување на постапки за јавни набавки и продажба, Сектор за јавни набавки и продажба (1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 18.158,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Ром(ка) 1.

Помлад соработник за правни работи, Одделение за оценување, Сектор за управување со човечки ресурси(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Помлад соработник за психолошка заштита (човечки ресурси), Одделение за оценување, Сектор за управување со човечки ресурси(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Помлад соработник за правни работи, Одделение за правни работи, Сектор за правни работи и недвижности(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Помлад референт за финансиски работи, Одделение за финансова контрола, Сектор за финансиско работење(2) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 18.158,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1, Македонец(ка) 1.

Помлад соработник – систем оператор, Одделение за информатички систем (финансово-економско работење), Сектор за информатичка поддршка(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Помлад соработник – систем оператор, Одделение за информатички систем (инфраструктура), Сектор за информатичка поддршка(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 23.746,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

Потребните услови за сите огласи можете да ги погледнете ТУКА.