понеделник, 8. март 2021. Вести денес: 66
home Вести

Како Сенатот на УКИМ ја демаскира реформата на Царовска

Како Сенатот на УКИМ ја демаскира реформата на Царовска

Сенатот на УКИМ како едно од трите највисоки органи на најстариот и најголемиот универзитет во Македонија целосно ја демаскира новата т.н. реформа на министерството за образование и наука за основно образование.

Имено, поради барањето на министерството и Царовска до 20 јануари да се пратат забелешките, Сенатот на УКИМ одржа итна седница на која детално го анализираше Концептот и врз основа на тие забелешки даде препорака да не се избрзува и да не се започнува со имплементација.  Сенатот ја нагласува потребата од најпрво воведување како пилот-проект, но дури откако ќе се прилагоди со забелешките на сите засегнати страни.

Но тоа што е најважно, во Заклучоците на Сенатот препознаено е избрзаното носење на Концептот за основно образование, без детална анализа, без мислење на образовните институции, но и без план и претходна подготовка.
Тоа што Сенатот на УКИМ го увиде дека во Концептот постојат  делови кои се некритички препишани и невешто преведени од референтните користени документи и системи, а одредени изрази се невешто преведени и не соодветствуваат на нашиот јазик.

Концептот нема финансиска конструкција, а нема ниту претходно анализи и истражувања кои ја оправдуваат реформата во овој модел каква што ја предвидува министерството за образование и наука. Понатаму Сенатот забележува дека овој модел не е тестиран,  наставниците не се обучени за таква настава каква што предвидува, но и дека не е усогласен според нашиот систем и сите компетентни субјекти вклучени во процесите на основното образование.

Токму затоа препораката за Царовска и министерството од Сенатот на УКИМ е дека секоја реформа мора да ги има предвид постојните и традиционални воспитно-образовни модели и програми без нивно негирање и девалвирање.
Понатаму се забележува дека интегрирањето односно спојувањето на предмети е недоследно со отсуство на полно единство во поврзувањето и дека таквиот пристап на учениците нема да им даде солидна основа за понатамошниот тек на образование. Токму затоа и не се препорачува спојување на физика, хемија и биологија, ниту пак музичко со ликовно образование заради нивната комплетно различна природа и различните вештини кои треба да се совладаат.

Во однос на историјата Сенатот ја препозна идејата за негово укинување, па затоа ја потенцира неговата важност како предмет кој  е од исклучителна општествена важност и треба да остане како самостоен предмет.

Покрај тоа се забележува дека ниту наставниците се соодветно обучени, ниту пак училиштата се подготвени и опремени и се нагласува потребата дека за секоја реформа неопходна е обука од страна на лица со најмалку десет годишно искуство во областа.

Бидејќи Концептот се носи набрзина без да се земат предвид импликациите, се бара итно преиспитување и широка дебата како и детализирање на ваков тип на реформа.
Според Сенатот на УКИМ за ваква реформа потребен е широк општествен консензус, кој ќе ги вклучи сите влијателни општествени фактори, конкретно дефинирање на компетенциите на учениците што треба да ги постигнат и усогласување со секоја засегната страна во образовниот процес, нешто што во моментов го нема.

За крај потенцираат дека секоја една реформа мора да ги има предвид општествено-културниот, економскиот и образовниот контекст на нашата држава и истите мора да бидат согласни на нашите потреби и можности.
 
 

Коронавирус