понеделник, 30. јануари 2023. Вести денес: 143
home Вести

Дескоски: Грција ја има истата можност како и во договорот во 1995 година да ја блокира интеграцијата на Македонија

Дескоски: Грција ја има истата можност како и во договорот во 1995 година да ја блокира интеграцијата на Македонија

Универзитетскиот професор, Тони Дескоски вели дека нема никаква разлика во членовите околу интеграцијата на Македонија во меѓународните институции, дека членовите се исти и во времената согласност од 1995 година и во договорот потпишан во Преспа оваа година, меѓу Македонија и Грција.

Фејсбук статус на Тони Дескоски:

ШТО Е РАЗЛИКАТА?
WHAT’S THE DIFFERENCE?

Искрено, јас не гледам никаква разлика.
I honestly can’t see any difference.

Член 11 став 1 од Времената согласност од 1995:

“. . . Првата страна се согласува да не приговара на пријавата за членство и на членствотро на Втората страна во оние Меѓународни, мултиратерални и регионални институции и органи-зации во кои Првата страна е членка. Но, Првата страна го задржува правото да приговара на секое горенаведено членство, ако и доколку привременото обраќање со кое на Втората страна треба да и се обраќаат во таквите организации и институции се разликува од она наведеното во резолуцијата 817 (1993) на Советот за безббедност на Обединетите нации.”
“. . .The Party of the First Part agrees not to object to the application by or the membership of the Party of the Second Part in international, multilateral and regional organizations and institutions of which the Party of the First Part is a member; however, the Party of the First Part reserves the right to object to any membership referred to above if and to the extent of the Party of the Second Part is to be referred to in such organization or institution differently than in paragraph 2 of the United Nations Security Council resolution 817 (1993).”

Член 2 став 1 од Преспанската спогодба:

„1. Првата страна се согласува да не приговара на барањата за членство или членството на Втората страна, под името и термините од член 1, став 3 од оваа спогодба во меѓународните, мултилатералните и регионални организации и институции, во кои членува Првата страна.”

“1. The First Party agrees not to object to the application by or the membership of the Second Party under the name and terminologies of Article 1 (3) of this Agreement in international, multilateral and regional Organizations and institutions of which the First Party is a member.”