недела, 9. мај 2021. Вести денес: 77
home Вести

Денеска е Ден на планетата Земја

Денеска е Ден на планетата Земја

Денот на Планетата Земја за првпат е одбележен на 22.април 1970 година во САД. Оваа дата е прифатена како Ден на планета Земја на Конференцијата на Обединетите нации за животна средина во 1992 година во Рио дe Жанеиро. Денес го одбележуваат повеќе од 175 држави.

Меѓународниот ден на планетата Земја на 22. Април секоја година се одбележува ширум светот со цел да се сврти вниманието на јавноста на зачењето на зачувување на шивотната средина и да доведат до промена на еколошката свест.

Зголемувањето на бројот на населението на Земјата и забрзаната индустијализација доведуваат до загадување на воздухот, почвата и водата. Последите стотина години планетата земја доживува поголемо загадување од милиони години наназад. Неодговорното однесување на човекот доведе до климатски прмени, до појава на ефект на стаклена градина, до глобално затоплување, до исчезнување на многу растителни и животински видови од лицето на Земјата.

Еколошките проблеми на нашата планета се многу поголеми од кога е започнато одбележувањето на овој ден. Доколку човекот не обрне доволно внимание на зачувувањето и заштитата на животната средина и одрливиот развој, доколку продолжи со неодговорното однесување, ќе дојде во ситуација да се затрупа и загуши во сопственото ѓубре. Од една страна се поголеми количини на отпад во животната средина а од друга страна нерационалното користење на природните ресурси, се закана за човечкиот род и негово самоуништување. Токму затоа Денот на планетата Земја се посветува на следниве активности:

· создавање на услови за одржлив развој

· зачувување на биолошката разновидност

· штедливо користење на природните ресурси

· користење на обновливи видови енергија

· правилно складирање на отпадот и користење на секундарните суровини со рециклирање

· активна борба против сите фактори кои имаат штетно влијание на климатските промени

Денот на планетата Земја претставува можност секој жител на планетата да размисли за своето однесување спрема Земјата и да придонесе да биде почиста и поубава. Само здрава и чиста животна средина може да ни овозможи квалитетен живот. Со заеднички сили треба да се работи на подигнување на свеста за потребата за заштита на животната средина и одговорно однесување на секој поединец.

Коронавирус