недела, 7. март 2021. Вести денес: 78
home Занимливости

Ако не си се вртел на кругот не си од Скопје

Ако не си се вртел на кругот не си од Скопје

ЈСП СКОПЈЕ – Скопје е носител на превозот на патници во јавниот градски и приградски сообраќај на подрачјето на град Скопје.Врз основа на решението на Извршниот народен одбор на град Скопје од 1947 година на 17 Јануари 1948 година е конституирано Градското автобуско сообраќајно претпријатие.

Со Одлука на Собранието на град Скопје од 1989 година Работната организација за градски сообраќај „Скопје“ е трансформиранa во ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ СКОПЈЕ. Според член 10, позиција 4, алинеа 10 од Законот за град Скопје, уредувањето и организацијата на јавниот градски и приградски превоз на патници, како единствен превозен системот во градот, е под надлежност на градот Скопје.

Повеќе од 65 години ЈСП Скопје е другарче со главниот град, а и со патниците кои што секојдневно се возат во Скопје.

 

Коронавирус