Твитови

Твитови

Прво со мотори, сега со хеликоптери- Што е следно, со параглајдер од Галичица дури луѓе умираат по болници?!

Прво со мотори сега со хеликоптери. Што е следно, со параглајдер од Галичица дур луѓе умираат по болници?! Прво со мотори сега со хеликоптери....