Култура

Култура

„Манипулација е дека СДСМ ја зголемиле европската мобилност на македонските уметници, културни експерти и менаџери во културата и нивно присуство на европската културна сцена“

СДСМ продолжува со манипулативните практики дека креира и имплементира развојни мерки и политики кои го подобруваат секојдневниот...