Технологија

Технологија

Се бришат профили- Фејсбук ќе продолжи да биде доста агресивен во решавањето на овој проблем

Фејсбук беше предмет на многу критики во последниве месеци, главно поврзани со начинот на чување на личните податоци на корисниците. Компанијата...