сабота, 21 мај 2022

Вести

Јаневска: Реформите во образование на власта не дадоа никаков успех затоа што беа спроведени набрзина без анализа и научен пристап и на неподготвен терен

Реформите во образование од страна на оваа власт беа набрзина спроведувани, недоволно осмислени, и спроведувани...