четврток, 25 ноември 2021

Вести

Момироски: Во Македонија се гонат новинари кои откриле незаконско однесување на функционери, а не се гонат тие кои ги правеле незаконските дејанија

Во Македонија се гонат новинари, се гонат луѓе кои откриле незаконско и неетичко однесување на функционери во...