петок, 3 септември 2021

Скопје

Стојкоски: Иднина и енергија – тоа ќе биде моето носечко мото, Ѓорче Петров заслужува да биде модерна и урбана општина со решени основни проблеми

„Благодарам за големата поддршка, ви благодарам за енергијата, многу народ има вечерва во паркот во Ѓорче Петров....