вторник, 14 јануари 2020

Вести

Димовски: Законот за поништување на одлуките од лустарција е покритие за СДСМ за луѓето кои им помагаа да ја срушат претходната власт

Во Република Македонија во службите се најдени 16 илјади индивидуални политички досиеја, или толку биле политилки...