четврток, 3 октомври 2019

Вести

Јовановиќ контра Владата: Зошто не смее да се одложи оданочувањето на капиталните добивки од хартии од вредност и доходот од камати

Зошто Владата НЕ СМЕЕ ДА ГО ОДЛОЖИ оданочувањето на капиталните добивки од хартии од вредност и доходот од камати: 1....