сабота, 24 август 2019

Вести

Николов: Истражните органи ќе ги повикаме да ја одредат и да ја потврдат веродостојноста и целокупното спроведување на оваа процедура

-Вака беше најавувано повторно проект јавно приватно партнерство и тоа јавно приватно партнерство за стерилизација....