петок, 7 јуни 2019

Вести

Илиевски: Државните фукнционери покрај тоа што незаконски напредувале во наставно научните звања, незаконски земале и плати од тетовскиот Универзитет

Во редовниот инспекциски надзор кој е извршен на тетовскиот Универзитет, согласно годишната програма на Државниот...