Вработување во Курир

kariera_header

Ако сакате да бидете дел од оваа динамична компанија, сега ја имате можноста да ни се придружите.

Доколку сакате да аплицирате за вработување во КУРИР, пратете ги наведениве документи:

  • CV и придружно писмо каде што ќе ја назначите работната позиција за која аплицирате, односно областа во која би сакале да работите,
  • Фотокопија од дипломата/уверението за завршено образование,
  • 1 колор фотографија

на адреса
КУРИР
ул.„9 Мај” 22-Б
1000 Скопје

односно на email адресата [email protected]

КУРИР ќе направи преселекција, врз основа на пристигнатите апликации, како и интервјуирање и тестирање на преселектираните апликанти.

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на КУРИР, се додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност.

 

Волонтирање во КУРИР

КУРИР нуди можност за волонтирање во рамките на Компанијата (за студентите од IV година, за апсолвентите и за дипломираните студенти).

Доколку сакате да аплицирате за волонтирање во КУРИР пратете ги наведениве документи:

  • CV и придружно писмо, со назнака „волонтирање”,

на адреса
КУРИР
ул.„9 Мај” 22-Б
1000 Скопје

односно на email адресата [email protected]