Вести

Во Германија за 27 години исчезнале 76 проценти од летечките инсекти

Научниците предупредуваат на „алармантен“ пад на летечките инсекти во Германија, што може да има сериозни последици по екосистемот и ланецот на исхрана.

Истражувачите тврдат дека во последните 27 години во Германија бројот на летачки инсекти се намалил за 76 проценти.

Падот од 76 отсто е поголем од глобалниот просек, кој изнесува 58 проценти.

Причината за намалувањето на летачките инсекти не се климатските промени ниту измените во пејзажот, туки земјоделството и користењето на пестициди.

Инсектите се извор на храна за птиците, цицачите и водоземците, а важна улога имаат и во запрашување на растенијата.