Регион

Косово ќе стане сопственик на целиот недвижен имот на СФРЈ на своја територија

Владата на Косово донесе одлука да го регистрира целиот недвижен имот на Социјалистичката Федеративна Република Југославија (СФРЈ) и Автономната област Косово, на името на Република Косово како сопственик.

По тој повод директорот на српската владина служба за Косово Марко Ѓуриќ ќе разговара денеска со претставниците на Србите во Косово, а потоа ќе се обрати на медиумите.