Општини

Плакети за повеќекратните дарители на крв во општина Гази Баба

Општина Гази Баба и Општинската организација на Црвениот крст „Гази Баба“ денеска им доделија плакети и благодарници на повеќекратните дарители на крв. Со тоа се одбележаа 72 години од формирањето на Црвениот крст во Република Македонија и 40 години од формирањето на општинската организација на Црвениот крст „Гази Баба“.

Крводарители кои дарувале 25 и повеќе пати крв се Зоран Кушен – МЗТ, Ангелина Давитковска од АД „Алкалоид“, Игор Савевски –Колонија Идризово, Борче Ангелески, Ивица Јакимовски, Бранко Ѓорѓиевски, Јане Бошески, Зоран Цаневски, Горан Петровски и Зоран Спасовски, сите од ЈСП Скопје.

Крводарителите кои дарувале 75 и повеќе пати крв се Драган Стојановски, Миќо Стојановски и Ивица Глоговац од ЈСП Скопје, а крводарител кој дарувал 100 пати и повеќе крв е Марјан Јаневски од ЈСП Скопје.

Најдобра работна организација на подрачјето на општина Гази Баба за 2016 година е МВР – Центар за обука, со дарувани 769 единици крв. Најдобро средно училиште на подрачјето на општина Гази Баба за 2016 е СЕТУГС „Михајло Пупин“, а најдобра високообразовна институција е Факултет за земјоделски науки и храна- Скопје.

Најдобар мотиватор за крводарителство на подрачјето на општина Гази Баба за 2016 година е Дејан Здравевски од ЈСП Скопје.

– Општинската организација на Црвениот крст „Гази Баба“ во 2016 година од вкупно планираните 2.835 единици крв има реализирано 52 акции и има собрано 4.775 единици крв. Планот за 2016 година е исполнет со 1.940 единици крв повеќе од планираното, соопшти општина Гази Баба.