Општини

Асфалтирана кејската улица „Гоце Делчев“ во Оризари

Целосно е завршена кејската улица „Гоце Делчев“ во Оризари, активност од договорот на Општина Кочани со Министерството за финансии за ИПА-грант во висина од 16 милиони денари, за компонентата „ИПА инвестициски грантови“, финансирана од ЕУ во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги.

– Оваа улица во Оризари е во должина од 742 метра и ширина на коловозот од седум метри и тротоари од двете страни на коловозот со ширина од 1,5 до два метра.  Паралелно со ова, извршено е санирање на мостот на влезот во Оризари и поправка на оштетувањата со проширување  на регионалниот пат М5. Поставено осветлување со 24 канделабри, а наскоро улицата ќе ја добие и својата хоризонтална и вертикална сигнализација, соопшти помошник-раководителот на Секторот за уредување на градежно земјиште во Општина Кочани, Влатко Димитров.

Со завршувањето на овој дел, улицата се приклучува со асфалт со патот М5 Кочани – Виница  според сообраќајно решение од надлежните институции.

Според Димитров, грантот на ЕУ ИПА инвестицискиот фонд во износ од 260.000 евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот и работните услови во Оризари, како и за поквалитетен и побезбеден проток на возила и за подобрување на пристапот до регионалниот пат и поврзување со градот Кочани.

Вкупниот износ на проектот e 315.607 евра, кофинансирањето од националниот буџет е со 65.000 евра и со општински 55.607 евра. Реализацијата на првиот дел од проектот „Изградба на локален пат – улица ‘Гоце Делчев‘ за поврзување на село Оризари со регионален пат и со градот Кочани“ е со грантот од  ЕУ во износ од 195.000 евра.

Со овој проект и продолжувањето на изградбата на претходните 970 метри асфалт е комплетиран целиот локален пат – улицата „Гоце Делчев“, со што населбата Оризари доби модерен приод кон магистралната сообракајница која го поврзува Кочани со Виница.