Вести

Трибина на Комисијата за животна средина на ВМРО-ДПМНЕ: Градот Скопје и Коце Трајановски се одличен пример за менаџирање со отпадот

ВМРО-ДПМНЕ денеска одржа уште една трибина посветена на животната средина. На отворената трибина со Комисијата за животна средина се обратија Соња Лепиткова, Марјан Додовски, Снежана Милковска и Александар Брезов.

Лепиткова: Директна одговорност за отпадот во Полог имаат градоначалниците

Соња Лепиткова на денешната трибина „Отворено со Комисијата за животна средина“ истакна дека справувањето со отпадот и отпадните води биле приоритет во Стратегија за користење на европските фондови.

-Од тие причини во изминатите години кога го направивме тој концепт на користење на европски средства, побаравме да се пријават регионите кои што сакаат да ги користат ИПА средствата. За жал, оние региони кои што денеска имаат најголеми проблеми со справување на отпадот, како што е полошкиот, охридско-струшкиот регион воопшто не пројавија интерес да ги користат европските средства со оправдување дека се уште менаџерски и капацитативно не се спремни да ги искористат тие средства, посочи Лепиткова.

Таа појасни дека се пријавиле источниот и североисточниот регион и, како што рече, за среќа денес изработена е документацијата. Таа вели дека во оваа фаза, ќе биде распишувањето на повик за набавка на опрема која е неопходна за работа со отпадот.

-Сите Совети на овие општини го изгласаа овој концепт и дури се согласија, локацијата која што е избрана за депонијата чиј почеток на изградба треба да стартува, распишување на тендерот, на почетокот на идната година. Владата на ВМРО-ДПМНЕ ги подготви досега сите документи и тендерската документација за да овој проект како таков, воопшто го види слетлото на денот. Од друга страна, ги јакневме капацитетите на Јавните претпријатија во тие региони, а за регионот на Полог и за југоисточниот регион се потрошија време и ресурси и средства, бидејќи нивниот концепт беше да влезат со тип на концесионирање или јавно-приватно партнерство, рече Лепиткова.

Појасни дека избран е концесионер, но поради високата цена која граѓаните треба да ја плаќаат за работење со отпадот, локалните самоуправи во овој регион не биле подготвени да влезат во тој проект, особено полошкиот регион.

-Јас тука одговорно би ги прозвала градоначалниците на Тетово, на Струга, на Кичево, на Дебар, па и на Гостивар и на помалите општини како директно одговорни зошто тој концепт не успеа, бидејќи со тоа ја покрија својата неспособност заедно со директорите на Комуналните претпријатија да можат да менаџираат со отпадот и да го решат тој горок проблем. Од тие причини се случија и несаканите последици од поплавите во тој регион, особено во тетовско, затоа што сите јаруги, долови и канали беа наполнети со отпад од секаков вид, особено комунален и градежен шут. Тоа предизвика големи последици, рече Лепиткова.

Додовски: Градот Скопје и Коце Трајановски јавно покажаа како треба да се менаџира со отпадот и јавното комунално претпријатие кое беше наследено со долгови

Ако сакаме да компарираме каква е ситуацијата со управувањето со отпадот во Тетово, Кичево, Гостивар, Струга, Куманово тогаш ќе споменеме дека македонската јавност изминатите месеци и години беше преокупирана од она што се нарекува еколошка катастрофа од  катастрофалното менаџирање и постојаното горење на депониите кои се наоѓаа во нај урбаните делови од овие општини, изјави Марјан Додовски на денешната отворена дебата со Комисијата за животна средина.

-Тамошните градоначалници буквално проблемот со депониите го игнорираа и бараа некои решенија кои што моментално само го решаваа проблемот. Наспроти ова можеме да кажеме дека градот Скопје на чело со градоначалникот Коце Трајановски јавно покажа како треба да се менаџира со отпадот и со јавните претпријатија и уште повеќе како да се менаџира во град каде што имате десет општини и мешано население. За компарација можеме да кажеме дека во 2009 година градот Скопје имаше само 20 стари возила за собирање на отпад од кои само седум беа исправни, а другите знаеја да останат по патиштата и истите да бидат предмет за да бидат однесени во отпад, а денес во градот Скопје имаме над 100 современи камиони за собирање на отпад, за комунален отпад, за снег, за чистење на улиците како и за чистење на тротоари, истакна Додовски.

Тој додава дека овие возила се во вредност од над 5 милиони евра и истите можеме да ги видиме низ скопските улици.

-Ако одиме во бројки во Скопје на дневна основа се собираат над 400 тони комунален отпад и со ова само можеме да претпоставиме за бројката за одреден период и како сето тоа треба добро да се организира. Беа поделени над 60 илјади во индивидуални објекти, во Скопје се започна и постапка за поставување на подземни контејнери, беа поставени 40, а оваа година сме започнати со нови 15 подземни контејнери. А пред 2009 година можеме да кажеме дека отпадот се собираше од време на време и по одредени урбани средини додека денес се собира и во руралните средини, потенцираше Додовски.

Милковска: Владата на ВМРО-ДПМНЕ и градот Скопје во минатото воведоа правилници за справување со медицинскиот отпад и набавија посебни возила

Пред се сакам да кажам дека веќе се воведени и реализирани проекти и стратегии за справувањето со отпадот, но од друга страна сакам да напоменам дека се воведени и најсовремени стручни долгорочни и безбедни во однос на здравјето на луѓето стратегии во кои учествуваа голем број на експерти како и тие истите беа усогласени со европските директиви, ова на денешната отворена дебата со Комисијата за животна средина го истакна Снежана Милковска од ВМРО-ДПМНЕ.

-Пред се медицинскиот отпад кој е карактеристичен и специфичен иако се наоѓа во мал процент во однос на останатиот отпад тој е особено значаен. Освен што се воведени правилници во однос на ова како што е на пример правилникот за начинот за постапување со медицинскиот отпад како и начинот на пакување и обележување на истиот во кои се точно определени и начините на транспорт и складирање на овој опасен материјал ќе напоменам дека од страната на нашата Влада и од страната на градот Скопје се набавени специјални возила со посебни контејнери и комбиња кои се специјално обележани според прописите и стандардите, потенцираше Милковска.

Таа вели дека за разлика од минатото сега не можеме да најдеме медицински отпад кој е опасен и инфективен бидејќи имаме контејнери за складирање на истиот.

-Постои и правилник за постапување со азбестот и во производи во кои има азбест како и правилникот за минимални барања за безбедност и барања на вработените од ризици поврзани  при изложување на азбест при работа и ќе напоменам  дека Владата во град Скопје во Дризла успеаја да направат специјални парцели во кои има канали долги 25 метра и широки 5 метра и длабоки 3 метра кои за прв пат се направени во Македонија но и на Балканот и истите се обезбедени со гео мрежа, гео мембрани и гео текстил што значи дека овие мембрани не само што не дозволуваат овој отпад да го изолираме туку и да не стигне до воздухот, водата и почвата, вели Милковска.

Брезов: Постапката за утврдување на локација за депонија во источниот и југоистичниот регион е во полза на 320 илјади граѓани

Александар Брезов на денешната трибина „Отворено со Комисијата за животна средина“ истакна дека спроведувањето на самата постапка за целосно утврдување на локацијата за депонија во источниот и југоисточниот регион бил во полза на над 320.000 граѓаните.

-Постапката е скоро завршена. Следува избор на инвеститор и набавка на опремата за утврдување на самите постројки што треба да бидат инсталирани. Примената на европските и светските стандарди во оваа област бара да се примени постапка за оценка за влијанието на животната средина. Самата постапка претставува комплексен процес во кој се земаат предвид сите аспекти на самата инсталација, односно на самиот проект, појасни Брезов.

Вели дека во таа постапка се одредуваат условите во кои ќе се спроведува самата актвиност, се земаат предвид хидробиолошките и геолошките услови на самата локација.

-Микроклимата се зема предвид. Се зема предвид и начинот на транспорт на отпадот, одалеченост од населените места. Нарушување на мирот и спокојството на околнит населби. Тоа е комплексен процес кој е опфатен и во Законот за животна средина и опфаќа долг низ на чекори да се спроведат за да се заврши самата постпака, рече Брезов.