Вести

Нивото на Црн Дрим тројно пониско од просекот

Нивото на Црн Дрим кај Ложани е тројно пониско од просекот за ноември, а речиси преполовени се водостоите на Крива река кај Крива Паланка, Пчиња кај Катлановска бања и Сатеска кај Ботун.

Според денешните хидролошки мерења на УХМР, пониски нивоа бележат и Вардар кај Јегуновце, Скопје – Зајчев Рид, Велес и Демир Капија, Треска кај Македонски Брод, Брегалница кај Берово и Црна река кај Новаци.

Преспанското и Охридското езеро отстапуваат по неколку сантиметри од ноемврискиот просек.