Економија

Поднесување барања за субвенции за млеко и несилки до 16 мај

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2016 година завршува на 16 мај 2017 година.

 

Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство, соопшти АФПЗРР.

На 16 мај 2017 година завршува и рокот за поднесување барања за директни плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од октомври до декември 2017 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена неслика во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца.

Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или по пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација можат да се подигнат во Агенцијата или да се преземат од веб страницата: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2017“, „Обрасци“.ј