Живот и стил

ЕМОТИВНО: Моќна порака од мајка на дете со Даунов синдром до родителите кои ги носат децата болни во училиште

Мајка на девојче со Даунов синдром со лутина им се обрати на родителите кои ги носат своите деца болни на училиште без барем малку да се загрижат дали и другите деца ќе ја префатат настинката.

Марија Џордан објави трогателна фотографија на која нејзината ќеркичка лежи во болница, за да покаже што може да им се случи на децата со вакво нарушување од еден „обичен“ грип.

 

CLARIFYING AGAIN! If you read my post carefully and without judgement, I specify this frustration was towards a parent who doesn’t work, but “has things to do” and used the school system as the babysitting club! I understand I will get a lot of criticism, but please read before you reply to me like I don’t know what work responsibilities are! • SORRY. I need to clarify. Jordan Grace is healthy, other children are at school completely sick because their parents “have things to do” not a job, just “things to do”!!! • • Tears and anger both flowed for me at school today. I took Jordan Grace home. When my child gets the simple cold she may end up like this! I can’t for the life of me understand why people would put others at risk “because they have so many things to do” (FYI school is not the babysitting club) not only are others at risk but your own child needs you to cuddle them, to love them, to care for them back to health. When Jordan Grace is sick, I think of her first, and how miserable she would be at school. How she needs her mama by her side caring for her. But I also think of others, I don’t want my child to go get others sick especially those who may end up in the hospital because their little bodies can’t fight the sickness off on their own. • • • If we cared more about the world around us and not just ourselves this world would be a much better place!

A post shared by Mommytor.blogspot.com (@mommytor_az) on

„Солзи и гнев извираа од мене денес во училиште. Ја зедов Џордан Грејс дома. Кога мојата ќерка ќе добие обична настинка, таа може да заврши вака! Не можам да разберам зошто луѓето би ги ставиле другите во ризик „бидејќи имаат толку многу работи за правење“ (училиштето не е бебиситерски клуб). Не само што другите се ставени во ризик, туку и вашето сопствено дете има потреба вие да го негувате, да го сакате, да се грижите за него за тоа да оздрави.“

„Кога Џордан Грејс е болна, јас мислам прво за неа и колку мизерно ќе ѝ биде во школо. Дека ѝ треба мајка ѝ да биде покрај неа и да се грижи за неа. Но, јас исто така мислам и на другите, не сакам моето дете да заразува другите деца, особено оние кои можат да завршат во болница, поради тоа што нивните мали тела не можат сами да се изборат со болеста.

„Ако се грижиме повеќе за светот околу нас, а не само за нас, тогаш овој свет би бил многу подобро место за живеење“ – стои во постот на револтираната мајката.