Твитови

За газда Кочо, концесија! За Македонија, рецесија -1,8%!

За газда Кочо, концесија! За Македонија, рецесија -1,8%!