Твитови

ВИДЕО: Нешто е труло во министерството Данска

Нешто е труло во министерството Данска. Трула Даска ли е, што ли е, проценете сами.