Твитови

Со новиот закон, судија Албанец ќе суди на албански, иако во судницата сите се Македонци

Дали знаете дека со новиот закон за јазици,
судија Албанец ќе суди на албански, иако во судницата сите се Македонци.