Твитови

Сега критикуваат тие што до вчера со Павле и Туфте фрлаа ку*тони, затоа што денеска така и се чувствуваат- искористени и фрлени

Сега критикуваат тие што до вчера со Павле и Туфте фрлаа ку*тони, затоа што денеска така и се чувствуваат- искористени и фрлени како ку*тони, пишува еден корисник на Твитер.