Твитови

Се бара исчезнато лице! Се одзива на името Лилјана Попоска!

Се бара исчезнато лице ! ! ! Се одзива на името Лилјана Попоска! Едно време беше по екологијата! Кажете и за депонииве во Струга и Тетово!