Твитови

Прва влада во светот која има митинг пред својата влада и бара промени

Прва влада во светот која има митинг пред својата влада и бара промени. Крај!