Твитови

По ветената „Младинска гаранција“, сега Богоев ќе ветува гаранција за Карпош

Ништо од ветената “Младинска “. Сега гарант ќе ветува “гаранција” за .