Твитови

Над 90 илјади евра помалку за опремување и одржување на детски градинки

5.656.000 денари помалку за опремување и одржување на детски градинки…